IngredientMatrixyl® 3000

a patented ingredient that supports the activation of skin and regeneration processes

Charakteristika

  • Spojenie 2 palmitolačných matrikínov: Pal-Gly-His-Lys a Pal-Gly-Glu-Pro-Arg.
  • Matrikíny sú doručovacie peptidy, schopné regulovať bunkovú činnosť interakciou s ich špecifickými receptormi. Aktivujú určité gény, ktoré sa podieľajú na obnove mimobunkovej štruktúry a delení buniek. Tieto mechanizmy sa so zvyšujúcim sa vekom čoraz viac oslabujú.

Výhody

  • Účinná redukcia vrások podložená štúdiami účnnosti

These ENVY Therapy® products contains matrixyl® 3000:

je patentovaná zložka, ktorá podporuje aktiváciu kožných a regeneračných procesov. Vďaka svojmu zloženiu a špeciálnych peptidov je Matrixyl® schopný regulovať bunkovú činnosť interakciou s ich špecifickými receptormi. Aktivuje určité gény, ktoré sa podieľajú na obnove mimobunkovej štruktúry a delení buniek. Vyhladzuje vrásky, zlepšuje tonus a pružnosť pleti. Pri pravidelnom používaní spomaľuje proces starnutia pleti o 1,8 roka už po mesiaci aplikácie. Podľa dostupných štúdií po 2 mesačnej aplikácii nastalo u dobrovoľníčok omladenie o 3,8 rokov. 

Štúdia účinnosti látky Matrixyl® 3000

(In vitro test) Syntéza makromolekúl mimobunkovej štruktúry

Štúdia stimulácie syntézy komponentov mimobunkovej štruktúry pomocou fibroblastov nasadených na 72 hod. látkou Matrixyl® 3000 (1, 3, 5%).

Stimulácia génového prejavu
Štúdia regulácie dermálnych a epidermálnych génov matrikínmi z látky Matrixyl®3000, s využitím techniky DNA-Array na rekonštruovanej epiderme a fibroblastovej kultúry.

Výsledok: Matrixyl® 3000 dokáže podporiť syntézu makromolekúl v mimobunkovej štruktúre. Matrikíny, ktoré obsahuje, preukázali aj ďalšiu aktiváciu prejavu génov, podieľajúcich sa na regeneračných mechanizmoch kože.

(In vivo test) Náprava papilárnej dermy

28 žien vo veku od 51 do 72 rokov s priemným vekom 59 rokov Dvakrát denne aplikácia krému s 3% podielom látky Matrixyl 3000 na polovicu tváre a predlaktie (vnútorné a vonkajšie) v porovnaní s placebom.

Analýza podkožných zón

Výsledok: Výrazné zlepšenie vlastností podkožných zón už po jednom mesiaci (hrúbka: -5.5%/vs.placebo; hustota: +7.8%/vs.placebo na vnútornom predlaktí) a potvrdené po 2 mesiacoch aplikácie. Spomalenie procesu starnutia o 1,8 roka už po mesiaci aplikácie.


Analýza fibróznej siete

Meranie defragmentácie vlákien konfokálnym laserovým mikroskopom (Vivascope) na tvári a pri vonkajšom kútiku oka. 

Výsledok: Matrixyl®3000 napomáha k redukcii fragmentácie vlákien a citeľne podporuje nápravu siete papilárnych dermálnych vlákien.

(In vivo test) Protivráskový efekt, podpora tonusu a pružnosti

23 dobrovoľníčok vo veku od 42 do 67 rokov, dvakrát denne aplikácia krému s obsahom 3% látky Matrixyl 3000 v porovnaní s placebom počas 2 mesiacov.

Výsledok: Nápravný efekt látky Matrixyl®3000 podporuje viditeľnú kvalitu pleti zmiernením vzhľadu vrások, zlepšením tonusu a pružnosti.


Štúdiu previedla spoločnosť Sederma, 29 rue du Chemin Vert 78612 Le Perray-en-Yvelines cedex France