IngredientHyaluronic acid

and its ability to bind water, which makes the skin brighter, firmer and more elastic.

je jedným zo základných stavebných prvkov kože. V pokožke udržiava vodu a prísunom vody zväčšuje svoj objem 1000-násobne. Má obrovskú schopnosť viazať vodu, pleti dodáva jasnosť, pevnosť, pružnosť a spomaľuje proces starnutia.

patrí medzi základné stavebné prvky kože. Udržiava v pleti vodu a v bunkách pokožky dokáže prísunom vody zväčšiť svoj objem na 1000-násobok. Preto je ideálna na zabezpečenie hydratácie pleti. Má obrovskú schopnosť viazať vodu, čím dodáva pleti jasnosť, pevnosť a pružnosť a spomaľuje tak proces starnutia.

Na našej stránke používame súbory “cookie”, aby sme čo najlepšie využili možnosti stránky a prispôsobili Vašim požiadavkám. Taktiež sú použité na poskytovanie užitočných nástrojov a hodnotných funkcií. Aby ste využili web stránky s plným komfortom, umožnite prosím prijímanie “cookie” na našej stránke.